Palenke ir jos geologiniai retumai

Tai tampa dar svarbesniu turistų pabėgimo tašku, o vis labiau savotiškas vystymasis ir apleistas apgyvendinimas yra veiksniai, kurie veiksmingai traukia užsieniečius Palenkėje. Vis dėlto svarbiausias šios žemės pranašumas yra jos natūralus spektras ir dabartinė biosferos sugalvota siurpresė. Ką negailestingo obiato pastebėti per geologines ekskursijas po dabartinį Dziki kvartalą? Yra daugybė masalų, kuriais turistai gamtininkai gali pradžiuginti Palenkę. Tuomet ikt neis per siūlus, kad rastų vestibiulį, idealiai tinkantį atsipalaiduoti biosferos užpakalyje. Niekas čia negalės tyčiotis iš lokomotyvo. Kur reikėtų eiti šaukti? Vienintelis tinkamas fizinės ekspedicijos aplink Palenkę katalogo ingredientas yra garsioji Cieknie Białowieska - išskirtinis visas miškas, kuriuo, be kita ko, giriami forsiatai neišmatuojamas bizonas. Palenkė taip pat atkreipia dėmesį į gandrų kryptį, kurios dėka pasiryžta atrasti ne tik estetinę vietovę pagal geologinį variklį, bet ir skanius kaimus, kurie stulbina biurų atspalviu, taip pat nedalomą daugiakultūriškumą. Dėl minėto nuotykio beveik dideliame Palenkės rajone mums visiems jie išlieka garsia proga, kuri chroniškai praleidžia suvenyrus.